Gasherbrum 2 - Forberedelse

Planlægningen af ekspeditionen til Gasherbrum 2 tog sin begyndelse i sensommeren 2006, efter at ideen blot havde været et samtaleemne i et par år. Men af samme årsag gik det også forholdsvis hurtigt med at få sammensat holdet til en ekspedition i 2007. I dag er der mange der vælger den lette løsning med blot at købe sig ind på en kommerciel ekspedition, men vi havde fra starten besluttet at vores ekspedition skulle være vores egen, og afvikles i klassisk ekspeditionsstil.
Ekspeditionens deltagere: Jan Elleby, Jakob Urth, Jacob Klaris-Jensen, Erik Storm og Henning Beck.

En klassisk ekspedition til en 8000'er vil ideelt set kræve minimum to års planlægning. Primært for at kunne opnå den fornødne teambuilding gennem forskellige bjergture, men også for at skrabe de mange penge sammen som en sådan ekspedition kræver, uden at man af den grund bliver nødt til at spare træningsturene i bjergene væk.

På baggrund af vore tidligere erfaringer sammen fra andre ekspeditioner mener vi dog nok at vi kan nøjes med blot et års planlægning. Vi kunne også hurtigt blive enige om, hvorledes ekspeditionen skulle planlægges. I og med at tid er en mangelvare i dag har vi skåret kraftigt ned på fællesmøder for hele holdet, idet erfaringen viser det vanskeligt at samle hele holdet, om det så blot er for en enkelt aften. Vi har derfor nedsat en række underudvalg eller arbejdsgrupper, som hver især tager sig af sin egen del af planlægningen:
Planlægningsudvalget: Jan og Erik
Økonomiudvalget: Jan og Erik
Udstyrsudvalget: Jakob og Jacob
Sponsorudvalget: Jakob og Jacob
Træningsudvalget: Jan og Jacob
Sundhedsudvalget: Henning og Jakob


Heftig diskussion under et af vore planlægningsmøder.

Selve planlægningen finder herefter sted på mange niveauer. Det meste finder sted i arbejdsgrupperne, hvor grupperne bestemmer deres egne arbejdsmetoder og holder deres egne møder. Cirka en gang om måneden forsøger vi så at mødes til et G2-aftenmøde, hvor vi hver især informerer hinanden om, hvad der er blevet nået i de enkelte grupper siden sidst, og vi afstemmer forventningerne og opgaverne for den næste måned. Med to-tre måneders mellemrum forsøger vi så at samle alle tropperne til en weekendsamling, hvor vi samles i en hytte på landet. Ud over et almindeligt G2-møde tager vi her et tungere emne op, som kræver mere debat end vi kan nå på et aftenmøde, ligesom Træningsudvalget også tilrettelægger en fysisk aktivitet så det ikke bare bliver til snak om bordet. Endelig satser vi på at vi kan få alle mand med til en træningstur til Alperne i påsken.

På denne måde bryder vi den alsidige opgave, at planlægge en ekspedition til en 8000'er, op i mange mindre opgaver, som kan løses ved siden af alle vore øvrige gøremål. Sidst, men ikke mindst, bliver arbejdet meget simplificeret af email og internettets muligheder for informationsdeling, værktøjer der gør planlægning af en ekspedition meget lettere end for blot ti år siden.