Gasherbrum 2 - Sikkerhedsforhold

På bjerget
På en ekspedition af denne kaliber er det nødvendigt at have et specielt focus på sikkerheden. Det er jo ikke uden risiko at give sig i kast med et af Verdens højeste bjerge, og de udfordringer, der altid findes i bjergene findes naturligvis i endnu højere grad på et højt bjerg som Gasherbrum II. Specielt er vi opmærksom på lavinefaren, som især de senere år har givet anledning til problemer og sågar dødsfald.

Se også særlig rapport om de seneste års ændring i klatresæsonen.

De største problemer med laviner optræder på strækningen mellem Camp 1 og Camp 2, hvorfor det kan være nødvendigt at skifte rute her med kort varsel. Under ideelle forhold kan man fra Camp 1 stige mod højre og følge en snerampe op over graten fra dennes begyndelse, men under særlige situationer må man stige direkte op fra lejren, for at nå graten højere oppe. Denne variant er noget stejlere, men også væsentlig kortere. Ovenfor Camp 2 er risikoen for laviner noget mindre.Jan Elleby på besøg i Masjid-i-Tuba moskeen i Karachi.

Politisk
Den indre politiske situation i Pakistan udgør en særlig udfordring. Parlamentsvalg i Pakistan afstedkommer altid en del borgerlig urolighed, en uro der næppe bliver mindre efter mordet på den karismatiske politiker Benazir Bhutto den 27. december 2007. Trods drabet og risikoen for uroligheder har vi ingen muligheder for at vurdere risikoniveauet flere måneder frem i tiden, men den politiske situation indgår som fast punkt på alle vore planlægningsmøder.

Nedenfor har vi samlet en række rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet samt et link til den seneste rejsevejledning, jævnligt opdateret fra ministeriet:
Aktuel rejsevejledning
Rejsevejledning pr. 03.04 2008 (.pdf format)
Rejsevejledning pr. 10.02 2008 (.pdf format)
Rejsevejledning pr. 23.11 2007 (.pdf format)
Rejsevejledning pr. 12.09 2007 (.pdf format)