Erik Storm, eneste bedstefar på holdet. Her i rollen som morfar.