Jan Elleby på rekognosceringstur under Donguzorun, Kabardino-Balkarien i Kaukasus.