Ingen sne - Jakob Urth på vej op mod den grønlandske indlandsis.